Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

A GALAXY OF STARFISH - AN ANTHOLOGY OF MODERN SURREALISM

There is modern literature
There are modern poets -Salvador Dali
Joel Allegretti - Gary Budgen - Zachary Cosby - Dalton Day Logan Ellis -Zachary Scott Hamilton - Chris Holdaway - Jake Hostetter - Travis Macdonald - Socrates Martinis - Esther Greenleaf Murer - David Nadeau -Katherine Osborne - Bob Schofield -Scherezade Siobhan - David Spicer -Douglas Thompson - T.D. Typaldos -Owen Vince - Yariv Zerbib
160pp Price includes postage

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου